ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดหน้าต่อไป

วิธีเลือกทนายความ

เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนใจต้องพึ่งนักกฎหมาย หรือต้องหาทนายความสักคนที่ไว้ใจให้มาช่วยเหลือ มีวิธีเลือกทนายความอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกหลอก มีดังนี้ครับ

1.ขอดูใบอนุญาตทนายความ

เรื่องนี้สำคัญมาก การที่จะจ้างใครเป็นทนายความต้องขอดูใบอนุญาตทนายความ เพราะเป็นสิ่งยืนยันว่า ประกอบอาชีพทนายความจริง และได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ

2.ตรวจสอบประวัติทนาย

เป็นอีกข้อที่มีความสำคัญ เพราะการตรวจสอบว่าทนายความที่เรากำลังสนใจว่าจ้างมีผลงานการว่าคดีความที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และลองพูดคุยกับลูกความที่เคยใช้บริการทนายคนนี้ด้วย

3.มีความแม่นยำในข้อกฎหมาย

การทำงานของทนายความที่ดีต้องตั้งอยู่บนหลักการและข้อกฎหมายที่แม่นยำ ลองพูดคุยสอบถามแนวทางในการดำเนินการในเรื่องที่เราต้องการให้ช่วยเหลือ เพื่อดูแนวทางการใช้กฎหมายในการแก้ปัญหา

4. มีข้อกฎหมายอ้างอิง

ในการทำงานของทนายต้องมีการยกข้อกฎหมายมาอ้างอิง และตัวบทกฎหมายต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ต่างข้อกล่าวหา หรือสู้คดีความตามกฎหมาย ลองสอบถามถึงการใช้ข้อกฎหมายในการสู้คดี และสังเกตการณ์ตอบของทนายว่าตอบอย่างมั่นใจ และนำพาเราชนะคดีได้หรือไม่

5.มีความเชื่อมั่น-มั่นใจ

บุคลิกของทนายความที่น่าเชื่อถือจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นและมั่นใจ นอกจากบุคลิก การแต่งกาย และคำพูดที่น่าเชื่อถือแล้ว ความรู้ความสามารถระหว่างพูดโต้ตอบหรือให้คำแนะนำเรา ก็เป็นข้อหนึ่งในการใช้ตัดสินใจ รวมทั้งความกระตือรือร้นใส่ใจในการทำงาน

6.มีที่อยู่ชัดเจน

การมีที่อยู่สำนักงานทนายความที่ชัดเจน ทำให้ตรวจสอบได้และมีความน่าเชื่อถือ โดยลูกความหรือผู้ที่ต้องการว่าจ้างหรือขอคำปรึกษาสามารถมาพบที่สำนักงานทนายความได้

7.มีการประเมินโอกาสการแพ้ชนะคดีก่อนว่าความ

ทนายความที่ดีต้องมีการประเมินโอกาสการแพ้ชนะคดี โดยยกเหตุผลและข้อกฎหมายชัดเจน พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานในศาล และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

8.ตกลงค่าว่าความชัดเจน

เรื่องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนในการว่าความเป็นสิ่งสำคัญ ทนายความที่น่าเชื่อถือและจริงใจจะต้องตกลงค่าว่าความและค่าใช้จ่ายกันชัดเจน โดยมีการทำสัญญาว่าจ้างกันเป็นลายลักษณ์อักษร

X