ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

ทนายความจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดหน้าต่อไป

รู้จักเมืองอุบลราชธานี

เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

“ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล

ประวัติความเป็นมาจังหวัดอุบลราชธานี

อุบลราชธานีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่สามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นได้ก่อนพื้นที่อื่นๆ ของ ประเทศไทย เพราะตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก และมีความสำคัญในฐานะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มี วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดรุ่นสู่รุ่นมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่ยุคขอมโบราณ ที่ผสมผสานเข้ากับ วัฒนธรรมไทยถิ่นอีสานปัจจุบันเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจ อุบลราชธานียังอุดมไปด้วย ทรัพยากร ธรรมชาติมากมาย ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พืชพรรณนานาชนิด แหล่งน้ำขนาดใหญ่น้อยหลายแห่ง และภูมิทัศน์ที่งดงาม แปลกตาโดดเด่น รวมทั้งมีโรงแรมที่พักมากมายและการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีสนามบิน ทำให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ ของภูมิภาค ที่นักเดินทางไม่ควรพลาดมา เยี่ยมเยือน จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อที่ประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10 ล้านไร่ เป็นจังหวัดที่มี ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่ในบริเวณแอ่งโคราช ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็น ที่ราบสูงลาดเอียง ไปทางตะวันออก มีแม่น้ำมูลไหลผ่านกลางจังหวัดจากทิศตะวันตกมายังทิศตะวันออก มาบรรจบกับแม่น้ำชีแล้ว ไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม มีภูเขาสลับซับซ้อนทางตอนใต้ เทือกเขาสำคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และ เทือกเขาพนมดงรัก

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

ห้ามพลาด 10 สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

 1. วัดพระธาตุหนองบัว 
 2. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 3. วัดหนองป่าพง
 4. วัดป่านานาชาติ
 5. วัดทุ่งศรีเมือง
 6. สามพันโบก
 7. ผาแต้ม
 8. แก่งตะนะ
 9. เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา
 10. ตลาดโต้รุ่งราชบุตร

10 สถานที่พักจากถูกสุด

 1. 380 บาท โรงแรม 28 Rachabutr Hostel 250 เมตรจากใจกลางเมือง
 2. 450 บาท โรงแรม Tokyo 1 กม. จากใจกลางเมือง
 3. 500 บาท โรงแรม Panchan Place 3.1 กม. จากใจกลางเมือง
 4. 650 บาท โรงแรม Bordin 700 เมตร จากใจกลางเมือง
 5. 715 บาท โรงแรม Eco Inn Lite 500 เมตร จากใจกลางเมือง
 6. 801 บาท โรงแรม Pen ta Hug 3.7 กม. จากใจกลางเมือง
 7. 822 บาท โรงแรม U dust Gan Garden Home 3.9 กม. จากใจกลางเมือง
 8.  1125 บาท โรงแรม De Lit 4.2 กม. จากใจกลางเมือง
 9. 2453 บาท โรงแรม Perfect Location 3.5 กม. จากใจกลางเมือง
 10. 3172 บาท Home & Pool Large & Queit 7 กม. จากใจกลางเมือง

เขตการปกครอง

เขตการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 219 ตำบล 2704 หมู่บ้าน ได้แก่

1. อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-254086 
Fax. : 045-240283 
Email : damrongdhamamuangubon@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


2. อำเภอศรีเมืองใหม่

ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ ถนนศรีเมืองใหม่ -ฟ้าห่วน หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 0-4539-9057 
Fax. : 0-4539-9114 
Email : 1 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


3. อำเภอโขงเจียม

ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม หมู่ที่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
โทรศัพท์ : 0-4535-1041 
Fax. : 0-4535-1041 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


4. อำเภอเขื่องใน

ที่ว่าการอำเภอเขื่องใน ถนนแจ้งสนิท ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 34150
โทรศัพท์ : 045-391-100 
Fax. : 045-203-405 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


5. อำเภอเขมราฐ

ที่ว่าการอำเภอเขมราฐ ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 0-4549-1747, 0-4549-1247 
Fax. : 0-4549-1247 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


6. อำเภอเดชอุดม

หมู่ที่ 7 ถนนประชา ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045-361313 หรือ 045-362111 
Fax. : 0-4536-1303 
Email : detudomdistrictoffice3407@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


7. อำเภอนาจะหลวย

ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 ตำบล นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ : 0-4537-9114 
Fax. : 0-4537-9114 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


8. อำเภอน้ำยืน

ที่ว่าการอำเภอนาจะหลวย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2248 ตำบล นาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ : 0-4537-9114 
Fax. : 0-4537-9114 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


9. อำเภอบุณฑริก

ที่ว่าการอำเภอบุณฑริก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 0-4537-6102 
Fax. : 0-4520-1155 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


10. อำเภอตระการพืชผล

ที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล ถนนประเทศธุรกิจ ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ : 0-4548-1178 
Fax. : 0-4548-1161 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


11. อำเภอกุดข้าวปุ้น

ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น หมู่ที่ 14 ถนนตระการพืชผล-กุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
โทรศัพท์ : 0-4548-4058-9 
Fax. : 0-4548-4109 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


12. อำเภอม่วงสามสิบ

ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทรศัพท์ : 0-4548-9006 
Fax. : 0-4548-9132 
Email : Muang30_dopa@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


13. อำเภอวารินชำราบ

ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ถนนทหาร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : ปกครอง 0-4532-3399, สน.ทะเบียน 0-4532-2347 
Fax. : 0-4532-1957 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


14. อำเภอพิบูลมังสาหาร

ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร ถนนเทศบาล 2 ตำบลพิบูลมังสังหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 0-4544-1027 
Fax. : 0-4544-1789 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


15. อำเภอตาลสุม

ที่ว่าการอำเภอตาลสุม ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
โทรศัพท์ : 0-4542-7133 
Fax. : 0-4542-7004 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


16. อำเภอโพธิ์ไทร

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ไทร ถนนเทิดพระเกียรติ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 34340
โทรศัพท์ : 0-4549-6048 
Fax. : 0-4549-6048 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


17. อำเภอสำโรง

ที่ว่าการอำเภอสำโรง หมู่ที่ 9 ถนนพระภิบาล ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี 34360
โทรศัพท์ : 0-4530-3083 
Fax. : 0-4530-3099 
Email : samrong34360@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


18. อำเภอดอนมดแดง

ที่ว่าการอำเภอดอนมดแดง เลขที่ 199 หมู่ที่ 12 ถนนคำไฮใหญ่-ท่าศิลา ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4530-8057 
Fax. : 0-4530-8052 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


19. อำเภอสิรินธร

ที่ว่าการอำเภอสิรินธร ถนนสถิตนิมานการ ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทรศัพท์ : 0-4536-6092 
Fax. : 0-4536-6219 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


20. อำเภอทุ่งศรีอุดม

ที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม หมู่ที่ 1 ถนนเดชอุดม-น้ำยืน ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 0-4530-7043 
Fax. : 0-4530-7044 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


21. อำเภอนาเยีย

ที่ว่าการอำเภอนาเยีย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 0-4530-6119 -20 
Fax. : 0-4530-6119 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


22. อำเภอนาตาล

ที่ว่าการอำเภอนาตาล หมู่ที่ 16 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 34170
โทรศัพท์ : 0-4530-5084 
Fax. : 0-4530-5084 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


23. อำเภอเหล่าเสือโก้ก

ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 0-4530-4092 
Fax. : 0-4530-4092 
Email : Laosueakokk@gmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


24. อำเภอสว่างวีระวงศ์

ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ หมู่ที่ 12 ถนนสถิตนิมานการ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4520-2191 
Fax. : 0-4520-2192 
Email : 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 


25. อำเภอน้ำขุ่น

ที่ว่าการอำเภอน้ำขุ่น หมู่ที่ 9 ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 34260
โทรศัพท์ : 0-4586-4619 
Fax. : 0-4586-4619 
Email : namkhun_9@hotmail.com 
สายตรงศูนย์ดำรงธรรม 1567 

X